Bærekraft og miljø

Våre bærekraftsmål 2

Våre bærekraftmål

I Indre Salten Energis bærekraftstrategi har vi valgt å basere vårt arbeid på FNs bærekraftsmål. Vi anerkjenner at alle de 17 målene som FN har identifisert er viktige, men har valgt ut noen mål som vi kommer til å rette spesiell oppmerksomhet mot i årene frem mot 2025.