ISE Fjernvarme AS


 

ISE Fjernvarme har i dag et fjernvarmenett i Fauske sentrum. Den fornybare energiproduksjonen er basert på returflis og skogsflis. Den nye energisentralen har plass til flere kjeler og i første trinn er det installert en kjel med effekt 990 kW. Denne sentralen kan utvides ved behov og det er også satt av plass til kjeler for topp- og reservelast. Det er lagt opp til en delt løsning hvor den nye energisentralen er koblet sammen med den gamle ved et nytt fjernvarmestrekk i preisolerte stålrør, 273/450. Dagens energisentral fungerer som et fordelingspunkt for fjernvarmen.

 

Nettet som er lagt i Fauske har et for stort varmetap. Det utredes hvordan redusere dette, i tillegg vil flere kunder sørge for et lavere tap. Siste planlagte utbygging er i perioden 2017-2020 og utgjør ca. 0,4 Gwh. Denne utbyggingen vil kreve relativt små investeringer.