Indre Salten Energi sin jobb mot FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 1

Våre bærekraftmål

I Indre Salten Energis bærekraftstrategi har vi valgt å basere vårt arbeid på FNs bærekraftsmål. Vi anerkjenner at alle de 17 målene som FN har identifisert er viktige, men har valgt ut noen mål som vi kommer til å rette spesiell oppmerksomhet mot i årene frem mot 2025.