Aksjer i Indre Salten Energi

05.01.202214:21 Sigrid Synnøve Øberg

Indre Salten Energi er eid av rundt 800 aksjonærer. 65 % av aksjene tilhører de tre største eierne, Fauske kommune, Sisomar AS og Sørfold kommune. De resterende 35 % eies av privatpersoner og bedrifter.

Aksjene i Indre Salten Energi er registrert i Verdipapirsentalen (VPS). VPS leverer sine tjenester gjennom registerførere som fungerer som bindeledd mellom VPS og selskaper. Indre Salten Energi har derfor valgt DNB Verdipapirservice til registerfører. Samtlige aksjer er derfor registrert elektronisk på en VPS-konto, som aksjonærene har opprettet hos sin personlige bankforbindelse. VPS formidler informasjon til aksjonærene ved årsskifter og ved endringer.

 
Aksjene i selskapet kan omsettes fritt på markedet, med forkjøpsrett blant øvrige aksjonærer som eneste begrensning. Vi får stadig spørsmål fra aksjonærer som ønsker å selge aksjer om hvordan de skal gå frem. Det oppfordres da til å finne kjøpere ved annonsering av aksjer til salgs i lokale media, fortrinnsvis aviser. Ved avtale om salg av aksjer bes partene benytte følgende bindende skjema, som etter utfylling og signering enten leveres Indre Salten Energi på vår besøksadresse i Follaveien 73, sendes pr post til Indre Salten Energi AS, Postboks 4, 8201 Fauske, eller sendes i scannet pdf-versjon til post (at) isenergi.no. Etter innlevering vil øvrige aksjonærer ha mulighet å utøve forkjøpsrett på salget, hvorav frist for utøvelse ifølge aksjeloven er 2 måneder. Styret i Indre Salten Energiskal godkjenne enhver aksjeoverdragelse, noe som vil skje fortløpende etter mottatt avtale. Se ytterligere informasjon under "Kjøp/salg av aksjer" i menyen nedenfor.

Vi har valgt å dele de vanligste spørsmålene vi får angående aksjer i menyen under.

Øvrige spørsmål bes rettet til selskapet på e-post post (at) isenergi.no
eller tlf 75 60 01 00.

Om aksjer

Generalforsamling