Konsernet Indre Salten Energi


Indre Salten Energi (ISE) er et nylig fusjonert konsern som består av morselskap Indre Salten Energi AS og 5 datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Produksjon, ISE Produksjon Røyrvatn, Fauske Fjernvarme). Totalt har konsernet ca. 60 ansatte fordelt på 4 av selskapene. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.

 

ISE Nett betjener ca 8.000 kunder i Fauske og Sørfold Kommune. ISE Nett sørger for transport av strøm til alle abonnenter via sitt høy- og lavspentnett.

 

ISE Entreprise er leverer tjenester innen linjearbeid, fiber, øvrige nettoppgaver og elektroinstallasjon.

 

ISE Fjernvarme leverer fjernvarme til større kunder i Fauske sentrum.

 

ISE Produksjon har egenproduksjon av kraft gjennom kraftverket Kvarv. ISE Produksjon selger også kraft i kommisjon for Salten Kraftsamband AS.

 

ISE Produksjon Røyrvatn har egenproduksjon av kraft gjennom kraftverket Røyrvatn. Dette selskapet er eid 1/3 hver av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi.