Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Vises til følgende dokument vedrørende forkjøpsrett, med varslingsfrist 30.03.2017:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Bjørg Ingeborg Karlsen