Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

  

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokument vedrørende forkjøpsrett, med varslingsfrist 12.02.2018:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Roald-Kristen Hansen Normann

Meldingsskjema