Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

   

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokument vedrørende forkjøpsrett, med varslingsfrist 01.05.2018:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Anita Ness Hagen

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Trond Harald Hagen

Meldingsskjema