Innkalling til ordinær generalforsamling Indre Salten Energi AS

 

 

3. juni 2019 ble det sendt ut innkalling til generalforsamling på Fauske Hotell tirsdag 11. juni 2019 kl 18.00. Aksjonærer har rett til å stille på generalforsamlingen, men har ingen plikt til å møte.

 

Innkalling med saksdokumenter og øvrig dokumentasjon kan lastes ned her eller mottas ved henvendelse til selskapet. Valgkomiteens innstilling til valg av styre ligger her.

 

Vel møtt!