Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokument vedrørende forkjøpsrett, med varslingsfrist 18.11.2019:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Heidi Margrete Aasgaards dødsbo

Meldingsskjema