Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokument vedrørende forkjøpsrett, med varslingsfrist 19.02.2020:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Per Erik Nilsen

Meldingsskjema