Kraftkonferanse på Fauske 7-8. september 2020

 

ISE tok initiativ til å arrangere kraftkonferansen «Fremtiden i nord er elektrisk» på Fauske 2. september 2019. Konferansen ble gjennomført i samarbeid med alle energibedriftene i Salten, samt BRUS og Sparebanken Nord Norge.

 

Hensikten med konferansen var:
Synliggjøre at betydelige oppgraderinger i nett- og kraftinfrastruktur er en forutsetning for å skape flere arbeidsplasser og få til økt verdiskaping i regionen i en elektrisk fremtid.

Bygge konsensus i næringsliv og politikk for å sikre at de nødvendige investeringer i infrastruktur faktisk blir gjennomført og at økt verdiskaping som følge av dette kan realiseres
Konkret betyr dette:

1) ytterligere utvidelse av Salten Trafo
2) ytterligere nødvendig styrking av regionalnettet for å kunne nyttiggjøre nye Salten Trafo
3) utvikling av smarte nett

I tillegg ønsker vi å bygge omdømme for Indre Salten som et viktig energicluster i Nord.

 

Dette skal bli en årlig konferanse og treffsted for energinæringsliv og politikk. Konferansen ble fulltegnet med 140 deltakere og var svært vellykket. 

 

Ny konferanse 2020:
Som følge av dette er det besluttet å arrangere ny konferanse 7-8. september 2020 på Fauske. Det er bekreftet at Olje- og energiministeren vil delta på årets konferanse.

 

Endelig program kommer senere.