Samfunnsengasjement og sponsing - søknadsfrister

 

 

ISE er et samfunnsengasjert selskap og ønsker å føre en del av selskapets overskudd tilbake til samfunnet gjennom å støtte ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter.

Vi vil bidra til positiv utvikling i Fauske og Sørfold kommuner, og fokuserer særlig på tiltak som gir trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og tiltak som kan bidra til bosetting, utvikling og vekst i regionen.

 

Vi mottar ofte henvendelser om sponsorsamarbeid og har kriterier for tildeling av sponsormidler.

For mer informasjon, se her

 

Søknadsfrister 2020


  • Søknadsfrist for større sponsorater/avtaler er 30. september for sponsorater i 2021.
  • Søknadsfrist for mindre sponsorbeløp/enkeltstøtte er to ganger årlig, hhv. 31. mars 2020 og 30. september 2020.

 

 Det må beregnes noe behandlingstid, da vi får inn mange søknader.