Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokumenter vedrørende forkjøpsrett:

 

Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Henrik Peder Lorents Larsen - varslingsfrist 22.11.2020

Meldingsskjema