Samfunnsengasjement

Indre Salten Energi er et samfunnsengasjert selskap

Indre Salten Energi er et samfunnsengasjert selskap og vil gjennom støtte og sponsing av ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter bidra til positiv utvikling i Fauske og Sørfold kommuner. Ved støtte og sponsing skal det fokuseres på tiltak for barn og unge, samt tiltak som kan bidra til bosetting, utvikling og vekst i regionen.