Samfunnsengasjement

Indre Salten Energi er et samfunnsengasjert selskap

05.01.202215:46 Sigrid Synnøve Øberg

Indre Salten Energi er et samfunnsengasjert selskap og vil gjennom støtte og sponsing av ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter bidra til positiv utvikling i Fauske og Sørfold kommuner. Ved støtte og sponsing skal det fokuseres på tiltak for barn og unge, samt tiltak som kan bidra til bosetting, utvikling og vekst i regionen.