Konsernet Indre Salten Energi


Indre Salten Energi (ISE) er et konsern bestående av morselskapet Indre Salten Energi og 4 heleide datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Produksjon og ISE Fjernvarme), samt eierinteresser i selskapene ISE Produksjon Røyrvatn (1/3), Norwegian Ocean Power og Nevervatn Kraft. Totalt har konsernet ca. 60 ansatte fordelt på 4 av selskapene. Hovedkontoret ligger i Fauske.

 

ISE Nett betjener ca 8.000 kunder i Fauske og Sørfold Kommune. ISE Nett sørger for transport av strøm til alle abonnenter via sitt høy- og lavspentnett.

 

ISE Entreprise er lokalisert på Fauske gjennom aktivitet på linjer, fiber, nettoppgaver, større oppdrag og elektroinstallasjonsvirksomhet.

 

ISE Fjernvarme leverer fjernvarme til 7 større kunder i Fauske sentrum.

 

ISE Produksjon har egenproduksjon av kraft gjennom kraftverket Kvarv.

 

ISE Produksjon Røyrvatn har egenproduksjon av kraft gjennom kraftverket Røyrvatn. Dette selskapet er eid 1/3 hver av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi.