Konsernet Indre Salten Energi


Indre Salten Energi (ISE) er et nylig fusjonert konsern som består av morselskap Indre Salten Energi AS og 6 datterselskaper (ISE Nett, ISE Entreprise, ISE Elektro, ISE Fjernvarme, ISE Produksjon og ISE Produksjon Røyrvatn). Totalt har konsernet ca. 60 ansatte fordelt på 4 av selskapene. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.

 

ISE Nett betjener ca 8.000 kunder i Fauske og Sørfold Kommune. Nettselskapet sørger for transport av strøm til alle abonnenter via sitt høy- og lavspentnett.

 

ISE Entreprise leverer tjenester innen linjearbeid, fiber og øvrige nettoppgaver.

 

ISE Elektro leverer tjenester innen alle typer elektroinstallasjon til privat- og bedriftsmarkedet.

 

ISE Fjernvarme leverer fjernvarme til større kunder i Fauske sentrum.

 

ISE Produksjon har egenproduksjon av kraft gjennom Kvarv kraftverk. 

 

ISE Produksjon Røyrvatn har egenproduksjon av kraft gjennom Røyrvatn kraftverk. Selskapet er eid 1/3 hver av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi.