Byggestrøm

Vi leverer løsninger for alle utbyggingsprosjekter hvor det er behov for midlertidig strømforsyning.

Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.

Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.

Vi tilbyr prosjektering av anlegget, og utfører graving og kabellegging, samt alle nødvendige installasjoner. Utleie av skreddersydde byggestrømkasser inngår som en del av tilbudet. Disse finnes i en rekke størrelser, og alle er utstyrt med målepunkt. For store byggeprosjekter kan vi levere høyspent byggestrømcontainer 315 KVA for uttak av både 230 V og 400 V.

 

Ta kontakt for bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg.

Ken-Anders Nedregård
971 83 474
ken-anders.nedregaard (at) isenergi.no