Høyspentinstallasjoner

Høyspentinstallasjoner

ISE AS har over 100 års historie med å bygge og vedlikeholde strømnettet i Fauske- og Sørfold kommune.
 
Dette har gitt oss lang erfaring på området, og vi tilegner oss hele tiden ny erfaring og kunnskap på en rekke forskjellige produkter.
 
Dette produktet spenner over alle oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold samt beredskapstjenester;
 
- Linje- og kabelarbeid
- Drift og vedlikehold av elektriske forsyningsnett 
- Tilstandsvurdering av lav- /høyspentlinje og -kabel
- Feilsøking og spenningskontroll
- Påvisning av kabler i grunn
- Rådgivende ved flytting/ omlegging av kabler
- Transportoppdrag på vei og i terreng
- Boring av jordhull for stolper og fundamenter
- Bygging, drift og vedlikehold av vei- og plassbelysning
- AUS-arbeid (Arbeid Under Spenning opp til 24kV)
- Vakt og beredskap
 
Kontakt:
 
Ken-Anders Nedregård
971 83 474
ken-anders.nedregaard (at) isenergi.no 
Linjearbeid