Tilstandskontroll

Vi har inngått et gjensidig eksklusivt samarbeid med Ide & Utvikling AS for å tilby tilstandskontroll av stolper, linjer og tilhørende komponenter i lav- og høyspentnett.

Sintef Energi sier at: «Erfaringsmessig er det slik at subjektive kontrollmetoder fører til at mange stolper skiftes ut for tidlig. Ved gjennomføring av kontroll av et utvalg av stolper har ca 70% av de utdømte stolpene høyere bøyeholdfasthet enn dimensjonerende bøyespenning.» Dette betyr at eierne kunne utsatt oppgradering og spart til dels store utgifter ved å benyttet objektive dokumenterbare kontrollmetoder.
 
Tilstandskontrollen kan skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov. Kontrollen kan gjennomføres med forskjellig omfang og formål, fra enkel visuell kontroll med tilhørende rapport til omfattende bruk av tekniske hjelpemidler med tilhørende rapport med levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftningstidspunkt helt ned på komponentnivå.
  
Etter utført kontroll kan vi gi pris på de tiltak som oppdragsgiver på basis av kontrollrapporten ønsker å gjennomføre. Vi kan også tilby reimpregnering av stolper, som kan øke levetiden på stolpen med mange år. 
 
Kontakt:
 
Martin S. Godtfredsen
944 06 721
martin.slettmyr.godtfredsen (at) isenergi.no