ELEKTRIKER
Trenger du elektriker?
Hva trenger du elektriker til?
Vi leverer mange typer tjenester til privat- og bedriftmarkedet. For oss er alle kunder like viktige. Enten du vil ha skiftet en stikkontakt, ønsker nyinstallasjon i huset eller trenger elektriker til ditt næringsbygg.

Vi er stolte av faget vårt og bestreber oss etter å gi gode råd og den beste servicen. Fagkompetanse er viktig, og vi holder oss oppdatert på nye produkter, energieffektive løsninger og forskrifter. Vårt største mål er at du som kunde skal være fornøyd når jobben er gjort.
Kontakt oss gjerne for å diskutere løsninger.
BYGGESTRØM
Trenger du strøm for en tidsbegrenset periode? Vi leverer løsninger for alle utbyggingsprosjekter hvor det er behov for midlertidig strømforsyning.
Strøm for en tidsbegrenset periode.
Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.

Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.

Vi tilbyr prosjektering av anlegget, og utfører graving og kabellegging, samt alle nødvendige installasjoner. Utleie av skreddersydde byggestrømkasser inngår som en del av tilbudet. Disse finnes i en rekke størrelser, og alle er utstyrt med målepunkt. For store byggeprosjekter kan vi levere høyspent byggestrømcontainer 315 KVA for uttak av både 230 V og 400 V.

For bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg, ta kontakt på tlf 75 60 01 00.
For henvendelser som gjelder områder i din anbefaler vi at du bruker fellestjenesten til din Kommune. Da får du samtidig informasjon om andre kabler og ledninger som ligger i bakken.
SMARTHUS LØSNINGER
Har du lyst til å gjøre huset ditt litt smartere?
Smarte hjem og smarthus
Slik kommer du i gang med smarthus!
Det finnes mange smarthusløsninger på markedet, med ulike smarthussystemer, smarthus-styring og smarthus-apper. Har du lyst til å gjøre huset ditt litt smartere, men er usikker på hvor du skal begynne? Fortvil ikke – ta kontakt med oss!

Kontakt:
Kjell Åge Sollid
Prosjektleder

909 56 082
kjell.aage.sollid (at) isenergi.no
INSTALLASJONER
Høyspentinstallasjoner? Ingen problem. 
Høyspentinstallasjoner
ISE AS har historisk sett bygd opp og vedlikehold 22-kV distribusjonsnett både i Sørfold og Fauske kommune og dette er vårt viktigste satsningsområde.

Vi har ambisjoner om å være konkurransedyktig på dette området, og våre hovedkunder er netteiere i Nordland.

Dette produktet spenner over alle oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold samt beredskapstjenester;

- Linje- og kabelarbeid
- Drift og vedlikehold av elektriske forsyningsnett 
- Tilstandsvurdering av lav- /høyspentlinje og -kabel
- Feilsøking og spenningskontroll
- Påvisning av kabler i grunn
- Rådgivende ved flytting/ omlegging av kabler
- Transportoppdrag på vei og i terreng
- Boring av jordhull for stolper og fundamenter
- Bygging, drift og vedlikehold av vei- og plassbelysning
- AUS-arbeid (Arbeid Under Spenning opp til 24kV)
- Vakt og beredskap
BREDBÅND
Vi kan tilby prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering, utbygging og dokumentasjon av stamnett og aksessnett.
Største kunde, Signal Bredbånd AS
ISE AS har bygd opp bred kompetanse og erfaring innen utbygging og drift av fibernett både gjennom egeneid fibernett og for vår største kunde, Signal Bredbånd AS, som leverer innholdstjenester i hele Nord-Norge.

Vi kan tilby prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering, utbygging og dokumentasjon av stamnett og aksessnett.

Ved feil i fibernettet (Altibox) må Signal Bredbånd AS kontaktes for registrering av feilmelding og linjestatus.

Kontakt:
Martin S. Godtfredsen
Prosjektleder

944 06 721
martin.slettmyr.godtfredsen (at) isenergi.no 
TILSTANDSKONTROLL
Vi har inngått et gjensidig eksklusivt samarbeid med Ide & Utvikling AS 
å tilby tilstandskontroll av stolper, linjer og tilhørende komponenter 
i lav- og høyspentnett.
Tilstandskontroll stolper og linjer
Sintef Energi sier at: «Erfaringsmessig er det slik at subjektive kontrollmetoder fører til at mange stolper skiftes ut for tidlig. Ved gjennomføring av kontroll av et utvalg av stolper har ca 70% av de utdømte stolpene høyere bøyeholdfasthet enn dimensjonerende bøyespenning.» Dette betyr at eierne kunne utsatt oppgradering og spart til dels store utgifter ved å benyttet objektive dokumenterbare kontrollmetoder.

Tilstandskontrollen kan skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov. Kontrollen kan gjennomføres med forskjellig omfang og formål, fra enkel visuell kontroll med tilhørende rapport til omfattende bruk av tekniske hjelpemidler med tilhørende rapport med levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftningstidspunkt helt ned på komponentnivå.

I de tilfeller oppdragsgiver ønsker levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftingstidpunkt benyttes avanserte instrumenter til å dokumentere komponentenes tilstand som feks;

- ultralydundersøkelse av stolpetverrsnitt som gir et bilde som viser hvor stolpen har råte og hvor den er intakt
- motstandsbor for å fastslå treverkets mekaniske styrke
- coronakamera for å måle utladninger/ støy fra elektriske komponenter
- termokamera for å måle varmeøkning i komponenter
 
Etter utført kontroll kan vi gi pris på de tiltak som oppdragsgiver på basis av kontrollrapporten ønsker å gjennomføre. Vi kan også tilby reimpregnering av stolper, som kan øke levetiden på stolpen med mange år.


Kontakt:
Kennet Windstad
Prosjektleder

916 16 333
kennet.windstad (at) isenergi.no  
UTLÅN AV UTSTYR
Strøm-aggregater, tineutstyr og minigravere. Vi har egnet utstyr levert av HeatWork, minigravere for utleie. 
Strøm-aggregater, tineutstyr og minigravere
Dersom du har behov for strøm uten at du har tilgang til ordinært strømnett eller har behov for ekstra strømforsyning i en kortere periode, kan vi tilby utleie av strøm-aggregater. Vi har aggregater i forskjellig størrelser.

Skal du grave på vinteren og har behov for å tine har vi egnet utstyr levert av HeatWork for utleie. For mindre gravearbeid har vi minigravere. Disse krever ikke særskilt sertifikat og kan brukes av privatpersoner.
Kontakt oss for tilbud.

Kontakt:
Kennet Windstad
Prosjektleder

916 16 333
kennet.windstad (at) isenergi.no 
KRAFTSTASJONER
Vi har i dag ansvar for drift og vedlikehold av to kraftstasjoner.
Kraftstasjonsdrift
Vi har i dag ansvar for drift og vedlikehold av to kraftstasjoner i Sørfold kommune ved Kvarv og Røyrvatn.

Vi kan tilby tjenester knyttet til kraftstasjonsdrift. 

Kontakt oss gjerne for å diskutere løsninger.
Hvis du ønsker å jobbe for Indre Salten Energi oppfordres du, uavhengig av stillingsutlysninger, til å ta kontakt med oss.