Lokal, fornybar
og kraftfull
Indre Salten Energi er et konsern som leverer elektriske tjenester til private kunder og bedrifter i Fauske og Sørfold kommune, gjennom to datterselskaper, iSalten Nett og ISE.
iSalten Nett

For strømnettet, og distribusjon av strøm i Fauske og Sørfold kommune. For feilmelding ring vakttelefonen mob. 913 34 451

ISE

For elektriker, bredbånd, eller andre elektriske entreprenøroppdrag. Ta kontakt med oss i dag og ring 756 00 100 for å booke en gratis konsultasjon.

  • Text Hover
Konsernstruktur
Indre Salten Energi er et konsern bestående av morselskapet Indre Salten Energi AS og datterselskapene iSalten Nett AS og ISE AS. Hovedoppgaven til Indre Salten Energi er å sørge for sikker leveranse av strøm og tjenester til alle våre kunder.
Totalt har konsernet ca. 70 ansatte, og har til sammen ca. 8 000 kunder. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.
Indre Salten Energi
For den vanlige forbruker er strøm en ferskvare, og må leveres i rett mengde til rett tid.

Hovedoppgaven til Indre Salten Energi er å sørge for sikker leveranse av strøm og tjenester til alle våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser konsernet også stadig etter nye forretningsområder. Vi gjør dette i hovedsak for å være en lønnsom bedrift for våre aksjonærer, men også for å skape flere arbeidsplasser, bidra til utvikling og skape arbeidsglede.

Vi som jobber i Indre Salten Energi er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting – vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid!
k

Kunder

Ansatte

Selskaper

iSalten Nett
iSalten Nett er netteier i Fauske og Sørfold kommune, og betjener ca. 8 000 kunder. Nettselskapet sørger for sikker transport av strøm til alle abonnenter via sitt høy- og lavspentnett.
ISE AS
ISE er entrepriseselskap med virksomhet innenfor installasjon, bredbånd, og andre oppdrag innenfor industri- og energiforsyningen.
  • Text Hover
  • Text Hover
Installasjonsvirksomhet rettet mot industri, bedrifts og privatmarked.
Entreprenørvirksomhet for 
energiselskaper, bedrift og privat.
Kraftproduksjon i Kvarv og Røyrvatn kraftstasjoner.
Drift og vedlikehold av nett og kraftproduksjonsanlegg.
Utbygging drift og vedlikehold av bredbåndsnett basert på fiber.
Eier og driver av bredbåndsnett 
til bredbåndsselskaper. 
Samfunnsengasjement
Indre Salten Energi har en grunnleggende samfunnsoppgave i å levere strøm til folket. 
Denne oppgaven søker vi hele tiden å løse på best mulig vis med kontinuerlig å jobbe for å sikre høy effektivitet i driften og sikker leveranse i form av høy oppetid i nettet.

Samtidig leverer konsernet andre samfunnsnødvendige tjenester som fiber og elektroinstallasjoner. Alle disse tjenestene bidrar til at hverdagslivet, næringslivet, kulturlivet osv. har større forutsetninger for å lykkes. 
Som hånd i hanske til tjenesteleveranse har vi mål å ha så bærekraftig drift som mulig for å ivareta klima og miljø og påvirke mennesker, dyr og natur i så liten grad som mulig.

I tillegg til å dekke grunnleggende behov verdsetter vi i Indre Salten Energi relasjoner og samarbeid. Vi deltar med støtte til flere aktører som vi mener gjør en viktig og betydningsfull innsats for lokalsamfunnet. 
Hovedfokuset har vært på barne- og ungdomsaktiviteter innen kultur og idrett, men også aktiviteter som tilfører noe positivt for Indre Salten som helhet, for så vel unge som eldre. 

Vi ønsker også i fremtiden å lete etter muligheter for å gjøre lokalbefolkningen stolte, både gjennom større arrangementer, men også i hverdagsaktiviteter.
Respekt

Betyr at vi er pålitelige, ærlige og lojale, tar hensyn og viser tillit, tar ansvar.

Engasjement

Vi gjør hverandre gode, brenner for miljø og samfunn, setter arbeidsglede i fokus.

Kvalitet

Betyr at vi møter opp i rett tid, rydder opp etter oss, holder det vi lover.

Utvikling

Betyr at vi tar initiativ, vi søker utfordringer og vi tør å feile.

Miljøfyrtårn

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter. Små handlinger hver dag gjør en stor forskjell! Vi i Indre Salten Energi tar miljøansvar i praksis!

Sponsing

Vi mottar ofte henvendelser om sponsorsamarbeid. ISE er et samfunnsengasjert selskap og ønsker å bidra til positiv utvikling gjennom å støtte ideelle lag og foreninger, arrangementer og aktiviteter i Fauske og Sørfold kommune.

Godkjent lærebedrift

Indre Salten Energi ønsker å ta samfunnsansvar i form av å bidra til utdanning av flere elektro- og energimontører. Dette gjør vi ved å være godkjent lærebedrift og hele tiden ha løpende lærekontrakter. Vi er stolte av at konsernet er godkjent til formålet.

Nyheter og Aktuelt
Nyheter

Ledig stilling: Prosjektleder ISE AS

2 November 2021

ISE AS er en del av konsernet Indre Salten Energi og er totalleverandør innen utbygging, drift, vedlikehold og beredskap av elektrisk infrastruktur, f...

Nyheter

Ledige stillinger: Elektromontører ISE AS

2 November 2021

ISE AS er en del av konsernet Indre Salten Energi og er totalleverandør innen utbygging, drift, vedlikehold og beredskap av elektrisk infrastruktur, f...

Nyheter

Ledige stillinger: Energimontører/ Fagarbeidere ISE AS

2 November 2021

ISE AS er en del av konsernet Indre Salten Energi og er totalleverandør innen utbygging, drift, vedlikehold og beredskap av elektrisk infrastruktur, f...

Hvis du ønsker å jobbe for Indre Salten Energi oppfordres du uavhengig av stillingsutlysninger til å ta kontakt med oss.

Nøkkelpersonell
  • Text Hover

Per Sivertsen
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Kundekontakt

975 81 208
per.sivertsen (at) isenergi.no
  • Text Hover

Gisela Hansen Gulstad
ØKONOMILEDER
Indre Salten Energi AS 

402 49 135
gisela.hansen.gulstad (at) isenergi.no 
Våre partnere og leverandører
Kontakt
Kundesenteret er åpent hverdager fra kl. 07:30 - 15:00
  • Text Hover
  • Text Hover
Indre Salten Energi AS
Follaveien 73
Postboks 4
8201 Fauske
post@isenergi.no
756 00 100
Indre Salten Energi gjør oppmerksom på at dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Indre Salten Energi forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen og i produktene og programmene som er beskrevet i denne informasjonen.