Velkommen til deg som privatkunde


 

I privatmarkedet utfører vi alle typer oppdrag.

Vår kompetanse stekker seg over flere områder, bl.a. følgende:

 

  • Serviceoppdrag
  • Installering av varmekabler
  • Rehabilitering av sikringsskap
  • Installering av moderne belysning
  • Styring av lys og varme
  • Energisparende tiltak (ENØK)
  • Brannforebyggende el-kontroll i boliger
  • Feilsøking
  • Utbedring av påbud fra El-tilsynet
  • Velferdsteknologiske løsninger