Indre Salten Energi AS

Indre Salten Energi AS er et konsern som består av morselskap Indre Salten Energi AS og 2 datterselskaper; iSalten Nett og ISE AS. Totalt har konsernet ca. 70 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.

05.01.202210:04 Sigrid Synnøve Øberg

Hovedoppgaven til Indre Salten Energi er å sørge for sikker leveranse av strøm og tjenester til våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser konsernet også stadig etter nye forretningsområder. Vi gjør dette i hovedsak for å være en lønnsom bedrift for våre aksjonærer, men også for å skape flere arbeidsplasser, bidra til utvikling og skape arbeidsglede.

Vi som jobber i Indre Salten Energi er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting – vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid!

iSalten Nett

Som netteier er vår oppgave er å bygge og vedlikeholde et stabilt og sikkert strømnett  i Fauske og Sørfold, og å reparere feil raskt og sikkert når dette kreves. Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede er vårt mål å ha en mest mulig rimelig og stabil nettleie for våre kunder.

ISE AS

ISE AS er entreprenør med virksomhet innenfor installasjon (privat og bedrift), bredbånd, og andre oppdrag innenfor industri- og energiforsyning, handel og oppdrettsnæring. ISE AS leverer og tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av distribusjons- og regionalnett. 

ISE AS utfører både elektrisk montasje av høy- og lavspent, samt mekanisk montasje ved bygging og vedlikehold av kraftverk

ISE AS er i tillegg eier av Kvarv kraftverk, samt deleier i Røyrvatn kraftverk (ISE Produksjon Røyrvatn AS eies av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi AS med 1/3 hver.) Drift og vedlikehold av kraftverkene utføres av ISE AS.

Konsernets vedtekter

Gjeldende vedtekter for mor Indre Salten Energi AS, i konsernet Indre Salten Energi, ble vedtatt i generalforsamlingen i 2015:

Vedtekter.

Indre Salten Energi

Indre Salten Energi